Wij gaan je écht helpen

De échte oorzaak aanpakken

Bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid is het van belang dat de échte oorzaak aangepakt wordt. Met het programma ‘Beter & Bezield Werken’ biedt Kalýtera snel inzetbare en gedegen multi- en monodisciplinaire begeleidingstrajecten voor medewerkers en ondernemers.

Uit onderzoek blijkt dat plezierig werken bepaald wordt door verschillende factoren. Deze krijgen allen aandacht in ons traject. 

‘Beter & Bezield Werken’ is een intensief maatwerktraject van 6 of 12 weken, met zo nodig een vervolgtraject. De wachttijd voor de start met deze interventie houden wij kort: maximaal 7 dagen vanaf aanmelding. De cliënt wordt door meerdere disciplines per week begeleid en letterlijk en figuurlijk aan het werk gezet. Afhankelijk van de situatie kunnen we het programma ‘op maat’ maken.

Daarom heten wij Kalýtera [Kαλύτερα: Grieks voor ‘beter’]

Resultaat: bevlogen en in evenwicht

Het resultaat: een beter mentaal en fysiek evenwicht; men voelt zich beter en is meer bevlogen en tevreden aan het werk. Dit leidt tot een betere werksfeer, een hogere output, betere resultaten, lager ziekteverzuim en minder verloop van personeel, en dus minder kosten.

Doelgroep

Onze doelgroep is de medewerker of ondernemer met klachten van overspannenheid en (dreigende) burn-out, al dan niet gecombineerd met de fysieke gevolgen hiervan.  

Overige diensten

Wij bieden ook maatwerktrajecten en -diensten. Bijvoorbeeld: 

  • Mediation
  • Bedrijfsmaatschappelijk werk
  • Training
  • Register Casemanagement
  • Intervisie t.b.v. leidinggevenden
  • Consultancy bedrijfsgezondheid 
  • Coaching

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close