Beter & Bezield Werken

Beter & Bezield werken (B&Bw)
Multidisciplinaire interventie met inzet op duurzame belastbaarheid

Medewerkers die overbelast zijn of dreigen te raken zijn gebaat bij goede begeleiding. Hoe eerder je hiermee start, des te beter dit is. Beiden, medewerker en werkgever hebben hier belang bij. 

Kalýtera biedt een kort en intensief maatwerk traject waarin de cliënt door meerdere disciplines begeleid wordt, 6 of 12 weken lang. In basis zijn dit drie tot vier disciplines:

 • psycholoog, 
 • voedingsdeskundige 
 • sportcoach 
 • bedrijfsmaatschappelijk werker (eventueel) 

Afhankelijk van de problematiek kunnen disciplines toegevoegd worden.

Wij willen betrokkene écht helpen. De focus ligt op de instandhoudende factor(en) van het probleem. Daar ligt de oplossing voor handen. Dat vraagt intrinsieke keuzes en commitment om tot een goed en duurzaam resultaat te kunnen komen. 

Doel is om niet alleen de klachten, maar voorals het onderliggende probleem inzichtelijk te krijgen en de cliënt te helpen hier duurzame stappen in te zetten. De holistische/eclectische aanpak versterkt het veranderproces. 

Wij willen betrokkene écht helpen. De focus ligt op de instandhoudende factor(en) van het probleem. Daar ligt de oplossing voor handen. Dat vraagt intrinsieke keuzes en commitment om tot een goed en duurzaam resultaat te kunnen komen.

Ons credo is:Werk en leef naar je zin!” Zin en plezier hebben in je werk, energie voelen tijdens het werk, werk verrichten dat bij jóu past, bij jouw krachten en bekwaamheden. Werken met een plan en daarmee eigenaarschap ervaren.. Wie wil dit niet?

Proces

Na aanmelding vindt een intake plaats door onze bedrijfsarts. Die beoordeelt of de cliënt geschikt is voor het programma. Direct sturen wij een voorstel en offerte naar de opdrachtgever. Na akkoord van de offerte kan de cliënt binnen 7 dagen starten in ons programma. De opdrachtgever wordt van begin tot eind nauw betrokken bij het traject. 

Betrokkene zal 6-8 uur per week door ons begeleid worden:

 • 1 keer per week een gesprek met onze psycholoog
 • 1 keer per week een gesprek met onze voedings- en lifestyledeskundige
 • 3 keer per week sporten onder begeleiding in kleine groep: 1x fit20 training; 1x hardlopen/nordic walking; 1x zwemmen. 
 • additionele disciplines, afgestemd op de behoeften van de cliënt. Bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, mediation of fysiotherapie.

Dit zal het nodige in beweging zetten hetgeen de aandacht van de medewerker flink opeist. In principe kan betrokkene hiernaast gewoon werken, hoewel de aandacht mogelijk verminderd kan zijn. 

Ons team volgt de cliënt in diens proces door bespreking van de cliënt tijdens het wekelijks Multidisciplinair Overleg (MDO). Hierdoor kunnen we de begeleiding optimaliseren.  

Afhankelijk van de eventuele mate van arbeidsongeschiktheid wordt met de werkgever afgestemd hoe de dagelijkse contactmomenten met de therapeuten/coaches het beste gepland kunnen worden. 

Als de medewerker niet arbeidsongeschikt is, zullen wij er alles aan doen dit zo te houden. Als de medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, zal de doelstelling zijn de medewerker zo goed en zo spoedig mogelijk weer naar arbeidsgeschiktheid te begeleiden. Niet alleen omdat dat volgens de regelgeving moet, maar ook omdat wij vinden dat een medewerker niet onnodig thuis moet zitten. 

Verwijzers kunnen zijn: 

 • bedrijfsarts
 • werkgever/hrm 
 • (register-) casemanager 
 • (bedrijfs-)maatschappelijk werker 
 • arbeidsdeskundige 
 • huisarts
 • POH GGZ

Gedurende het hele traject is er één aanspreekpunt voor werkgever en cliënt. Dat is de procesmanager. Met hem wordt in overleg de voortgang van het proces besproken en geëvalueerd. Ook is hij aanspreekpunt bij eventuele obstakels. De evaluatie van de voortgang vindt plaats in de laatste week van het programma. Wij doen een schriftelijke en mondelinge terugkoppeling aan de verwijzer en brengen -indien nodig- advies uit over het vervolg na dit traject. Indien nodig kan Kalýtera hier uiteraard invulling aan geven

Ervaring: multidisciplinaire interventie BTW (Beter Toegerust Werken)

Al in de periode 2001-2002 vond, geïnspireerd door een proefschrift naar de positieve invloed van bewegen op herstel van een burn-out, een wetenschappelijke pilot plaats rondom verzuim. Hierbij kreeg een aantal groepen van 4 tot 8 personen met psychische en psychosomatische klachten, binnen 2 weken een gesprek met een bedrijfsarts. In de derde week begonnen de groepen met een 4 weken durend interventieprogramma. Dat programma bestond uit 3 keer per week 2 uur begeleid sporten of bewegen, in combinatie met 1x per week mentale coaching in de vorm van een gesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker of coach. Het resultaat was uitstekend: op basis van een vragenlijst overspannenheid (OK), die 2, 3 en 4 maanden werd ingevuld, bleek dat de overspannenheid afnam, ook bij ernstigere vormen. In die vragenlijst werd gekeken naar 8 kernklachten: vergeetachtigheid, geen plezier meer beleven aan dagelijkse dingen, zich niet in staat voelen dingen aan te pakken, interesseverlies, minder presteren, het niet meer aankunnen, moeite hebben met helder denken en concentratieproblemen.

Na afronding van de interventie van 4 weken bleek circa 50% van de deelnemers alweer volledig te kunnen hervatten in het eigen werk, circa 30% gedeeltelijk.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close