Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar dit document.

Privacyreglement

Voor het privacyreglement verwijzen wij u naar dit document.

Privacyverklaring Website

Voor de privacyverklaring van deze website verwijzen wij u naar dit document.

Klachten

Indien u een klacht heeft over een behandeling of een medewerker, dan raden wij u aan dit in eerste instantie met de betreffende medewerker te bespreken. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris binnen Kalýtera. Vervolgens zal deze een afspraak met u maken om via bemiddeling tot een oplossing te komen.  Indien een gesprek met de klachtenfunctionaris ook niet een bevredigende oplossing kan bieden, kunt u uw klacht indienen bij de beroepsvereniging van de betreffende voor Kalýtera werkende interventionist. Daarmee brengen u, indien nodig, in contact. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close